WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Bằng chứng khoa học cho thấy môi trường càng sạch sẽ, trẻ càng dễ nhiễm bệnh

Bằng chứng khoa học cho thấy môi trường càng sạch sẽ, trẻ càng dễ nhiễm bệnh
- Nhưng hoá ra, có bằng chứng khoa học hẳn hoi, ủng hộ lời khuyên ấy, rằng trẻ em tiếp xúc với vi trùng và các chất gây dị ứng thực sự khoẻ mạnh ...