WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้



Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Bà bầu có nên uống trà xanh?

Bà bầu có nên uống trà xanh?
- Trà xanh rất lành mạnh đối với sức khỏe. Tuy nhiên, không phải cứ uống nhiều là tốt, đặc biệt là bà bầu. Bà bầu có nên uống trà xanh? ảnh 1. Điều gì xảy ra nếu phụ nữ mang thai uống quá nhiều trà? Việc uống quá nhiều trà xanh sẽ ngăn chặn khả năng ...