WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

80% người suy tĩnh mạch chi dưới mà không biết

80% người suy tĩnh mạch chi dưới mà không biết
- Ước tính có đến 35% người trong độ tuổi lao động và 50% người đã về hưu mắc bệnh suy tĩnh mạch chi dưới. Điều trị suy tĩnh mạch, bị đốt cháy mặt. Sáng ngày 10-12, Sở Y tế TP HCM, Hội Tĩnh mạch TP và Công ty Servier Việt Nam đã phối hợp tổ chức ...