WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

15 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cộng đồng LGBT trong năm 2016

15 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cộng đồng LGBT trong năm 2016
- 2016 không hẳn là một năm tuyệt vời đối với cộng đồng LGBT nếu xét tới những sự kiện tiêu cực xảy ra trong thời gian gần đây. Mặc dù vậy, 15 ...