WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Victoria Beckham mặc áo in hình con gái vẽ lan tỏa thông điệp xúc động

Victoria Beckham mặc áo in hình con gái vẽ lan tỏa thông điệp xúc động
- nhất thông qua hình vẽ của bé Harper: một người phụ nữ cài dải ruy băng đỏ, biểu tượng cho cộng đồng người sống chung với HIV/AIDS, bên cạnh ...