WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Tự xét nghiệm HIV bằng que thử nước bọt chỉ hết có 20 phút

Tự xét nghiệm HIV bằng que thử nước bọt chỉ hết có 20 phút
- Hoạt động này được Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện. Người tự xét nghiệm ...