WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh sẽ được phẫu thuật và can thiệp tim mạch miễn

Trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh sẽ được phẫu thuật và can thiệp tim mạch miễn
- Mỗi năm tại Việt Nam có 12.000 trẻ sinh ra bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong đó, rất nhiều trẻ em phải chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật một cách tuyệt vọng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chương trình phẫu thuật miễn phí sẽ diễn ra từ tháng ...