WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Nụ hôn của cặp đồng tính nữ giữa đường phố New York gây bão mạng xã hội

Nụ hôn của cặp đồng tính nữ giữa đường phố New York gây bão mạng xã hội
- Trump đắc cử sẽ đem lại thù hận và sự kì thị dưới hình thức phân biệt sắc tộc, phân biệt giới tính cũng như phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT.