WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Nỗi lo mất dáng của phụ nữ sau sinh

Nỗi lo mất dáng của phụ nữ sau sinh
- Chị này lấy chồng 8 năm tôi mới có thai nên được gia đình chăm sóc rất kỹ, bồi dưỡng đủ chất dinh dưỡng với mong muốn đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh ...