WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Những nỗ lực trong công tác đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng LGBT

Những nỗ lực trong công tác đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng LGBT
- Năm 2015 có thể coi là một năm nhiều dấu mốc quan trọng và ý nghĩa với cộng đồng LGBT – “người đồng tính, song tính, chuyển đổi giới tính” tại Việt ...