WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam cùng nhiều nghệ sĩ vinh danh cống hiến vì cộng đồng

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam cùng nhiều nghệ sĩ vinh danh cống hiến vì cộng đồng
- sống chung với HIV Việt Nam (VNP+), là chương trình ghi nhận và tuyên dương những cá nhân đóng góp tích cực cho việc phòng chống HIV/AIDS, ...