WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Người "đầu tiên" mang virus HIV vào nước Mỹ được minh oan

Người "đầu tiên" mang virus HIV vào nước Mỹ được minh oan
- Trong suốt nhiều thập kỷ, mỗi khi nhắc tới HIV/AIDS tại Mỹ, người ta vẫn đổ lỗi cho Dugas. Tuy nhiên, một phân tích về virus HIV mới được công bố ...