WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Microsoft có thể phát hiện ung thư phổi khi nhìn vào dữ liệu tìm kiếm người dùng

Microsoft có thể phát hiện ung thư phổi khi nhìn vào dữ liệu tìm kiếm người dùng
- Trung tâm nghiên cứu của Microsoft đã tìm ra một phương pháp phát hiện sớm bệnh ung thư phổi chỉ đơn giản là thông qua phân tích các truy vấn tìm kiếm của người dùng và việc nhìn vào các từ khóa cụ thể có thể chỉ ra các dấu hiệu của căn bệnh.