WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Kêu gọi đưa phụ nữ và bé gái vào trọng tâm của việc phòng, chống HIV

Kêu gọi đưa phụ nữ và bé gái vào trọng tâm của việc phòng, chống HIV
- Ông Phạm Đức Mạnh, Phó Cục Trưởng, Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cũng nhấn mạnh: “Hiện nay chúng ta chưa có nhiều các cơ chế pháp ...