WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Kế hoạch "bình thường hóa" người đồng tính của trường đại học tại Indonesia gây phẫn nộ trong ...

Kế hoạch "bình thường hóa" người đồng tính của trường đại học tại Indonesia gây phẫn nộ trong ...
- Mới đây, đại học bang Gorontalo (UNG), miền bắc Indonesia đã ban hành những chính sách nhằm vào cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, ngay khi vừa ...