WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Hút thuốc lá mỗi ngày gây ra 150 đột biến trong tế bào phổi

Hút thuốc lá mỗi ngày gây ra 150 đột biến trong tế bào phổi
- Hút 1 bao thuốc lá mỗi ngày trong vòng 1 năm có thể gây ra 150 đột biến, để lại hậu quả khôn lường cho tế bào phổi của người có thói quen không lành mạnh này. TIN LIÊN QUAN. Ít nhất 12 bệnh ung thư liên quan đến hút thuốc lá · Hút thuốc làm hỏng cấu ...