WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Hillary Clinton: 'Tôi luôn ủng hộ cộng đồng LGBT'

Hillary Clinton: 'Tôi luôn ủng hộ cộng đồng LGBT'
Từ một người phản đối hôn nhân đồng giới, bà Hillary Clinton đã thay đổi quan điểm và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía cộng đồng LGBT ...