WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Hàng chục ngàn người nhiều thành phố biểu tình chống Trump

Hàng chục ngàn người nhiều thành phố biểu tình chống Trump
- Nhưng trong lịch sử sinh hoạt dân chủ Mỹ, ít có những trường hợp đông đảo quần chúng biểu lộ sự bất bình đối với vị tổng thống đắc cử như năm ...