WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Hai chú chim cánh cụt đồng tính kỷ niệm 10 năm 'yêu' nhau

Hai chú chim cánh cụt đồng tính kỷ niệm 10 năm 'yêu' nhau
- Bất chấp sự can thiệp của bác sĩ thú ý, Dotty và Zee dường như không thể bị tách rời. Sinh sống tại vườn thú Bremerhaven (Đức), hai chú chim cánh ...