WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Giao lưu cùng ca sĩ Lâm Chi Khanh để hiểu về cộng đồng LGBT tại Việt Nam

Giao lưu cùng ca sĩ Lâm Chi Khanh để hiểu về cộng đồng LGBT tại Việt Nam
- Cộng đồng LGBT đang gặp rất nhiều thách thức cũng như khó khăn trong cuộc sống. Họ phải chiến đấu hàng ngày, hàng giờ với những ánh mắt, ...