WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Cuộc sống cô quạnh, nhiều nỗi buồn và nước mắt của cộng đồng LGBT tại Trung Quốc

Cuộc sống cô quạnh, nhiều nỗi buồn và nước mắt của cộng đồng LGBT tại Trung Quốc
- Với anh, dã tới lúc để cộng đồng LGBT tại Trung Quốc ngừng che giấu bản thân và sống ... Jiayue đang là chủ tịch cộng đồng LGBT tại trường mình.