WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Cô giáo vẫn đỏ mặt khi dạy về giới tính

Cô giáo vẫn đỏ mặt khi dạy về giới tính
- Thực trạng học sinh ngày càng có xu hướng yêu sớm, quan hệ tình dục sớm cho thấy giáo dục giới tính cho lứa tuổi học sinh đang là vấn đề “nóng” ...