WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Chênh lệch giới tính: Trai “phố” cũng khó lấy vợ

Chênh lệch giới tính: Trai “phố” cũng khó lấy vợ
- Việc phân biệt đối xử giữa con trai và con gái dẫn đến tình trạng chọn lọc giới tính thai nhi. Tỷ lệ giới tính khi sinh ở VN đang có xu hướng tăng, sẽ chỉ ...