WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Chân dung kẻ giết người đồng tính hàng loạt trên ứng dụng Grindr

Chân dung kẻ giết người đồng tính hàng loạt trên ứng dụng Grindr
- Nhà vận động quyền LGBT Peter Tatchell cho biết: "Hành động phản ứng kịp thời của phía cảnh sát là đáng khen ngợi. Tuy nhiên, phán quyết dành ...