WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Cảm động với tâm thư của em gái gửi cho anh trai đồng tính

Cảm động với tâm thư của em gái gửi cho anh trai đồng tính
- khẳng định chính phủ mới vừa được bầu vào đầu năm nay đã có hướng đi rõ ràng về quyền của người LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới).