WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Ảnh đời thường của thí sinh chuyển giới đang gây 'bão' Lê Thiện Hiếu

Ảnh đời thường của thí sinh chuyển giới đang gây 'bão' Lê Thiện Hiếu
- Giọng ca trẻ tích cực hoạt động trong cộng đồng LGBT (Đồng tình, song tính và chuyển giới). Trong ảnh, Lê Thiện Hiếu hát tại một sự kiện LGBT.