WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Đáng sợ: Rượu bia gây hàng loạt bệnh ung thư

Đáng sợ: Rượu bia gây hàng loạt bệnh ung thư
- Sự phát triển ung thư thường xuất hiện sau khi bắt đầu uống rượu bia từ hai năm trở đi, thậm chí ngay cả khi đã cai rượu. Tại hội thảo góp ý luật Phòng, chống tác hại của rượu bia do Bộ Y tế, Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam ...

Follow by Email