WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Ăn chuối xanh hại hơn chuối chín?

Ăn chuối xanh hại hơn chuối chín?
- Chuối là một loại trái cây rất giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng dùng chúng khi đã chín hay còn xanh sẽ tốt hơn không? Ăn chuối khi đã chín hay còn xanh sẽ tốt hơn? Chúng ta thường có thói quen dùng chuối xanh để nấu ...