WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

38 điều thú vị và kỳ lạ về lịch sử của người đồng tính

38 điều thú vị và kỳ lạ về lịch sử của người đồng tính
- Tổ chức bảo vệ người LGBT lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay chính là Netherland's Center for Cuture And Leisure (COC) - ra đời năm 1946.