WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Trung Quốc bán dụng cụ xét nghiệm HIV trong trường đại học

Trung Quốc bán dụng cụ xét nghiệm HIV trong trường đại học
- Theo Chương trình Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), có hơn một nửa triệu người sống chung với căn bệnh này ở Trung Quốc. Tỷ lệ lây nhiễm ở ...