WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tổng thống Obama - Biểu tượng của cộng đồng LGBT

Tổng thống Obama - Biểu tượng của cộng đồng LGBT
- Và ông bắt đầu tỏ thái độ ủng hộ cộng đồng LGBT bằng cách thực hiện nhiều việc hữu ích nhằm khôi phục quyền lợi chính đáng của họ.