WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tôi là gay và đừng nhằm vào chúng tôi để đùa cợt trong ngày Phụ nữ

Tôi là gay và đừng nhằm vào chúng tôi để đùa cợt trong ngày Phụ nữ
- Với nhiều bạn LGBT, đặc biệt các bạn đồng tính nam, những ngày như mùng 8/3 hay 20/10 đã trở thành cơn ác mộng hay nỗi sợ hãi. Họ sợ phải ...