WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tôi là gay, nhưng không có nghĩa 20/10 là ngày của chúng tôi

Tôi là gay, nhưng không có nghĩa 20/10 là ngày của chúng tôi
- Mỗi buổi sáng mở mắt ra, những người đồng tính lại thấy hạnh phúc khi một nơi nào đó trên thế giới công nhận hôn nhân đồng tính. Rồi họ lại hân hoan khi cộng đồng LGBT nhận được bao tin vui: "người chuyển giới được hợp pháp hoá tại Việt Nam", "Tổng thống Obama ủng hộ cộng đồng LGBT"...