WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tôi bị bỏ đi vì tôi là gay' - thông điệp thấm thía của chàng trai Hàn

Tôi bị bỏ đi vì tôi là gay' - thông điệp thấm thía của chàng trai Hàn
- Heezy Yang ngồi trong một chiếc hộp giống như một món đồ bị bỏ đi với dòng chữ 'bởi vì tôi là gay' để kêu gọi ủng hộ cộng đồng LGBT.