WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Sự thật về người đầu tiên mang vi rút HIV vào nước Mỹ

Sự thật về người đầu tiên mang vi rút HIV vào nước Mỹ
- Sau hơn 3 thập kỷ bị phỉ báng và miệt thị nặng nề, chàng trai đồng tính Gaetan Dugas với cái danh xưng "người mang vi rút HIV vào nước Mỹ" đã ...