WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Sao Vượt ngục truyền cảm hứng cho người đồng tính

Sao Vượt ngục truyền cảm hứng cho người đồng tính
- Vào năm 2013, Wentworth Miller đã công khai xu hướng giới tính của mình sau khi lên tiếng về nạn phân biệt đối xử mà cộng đồng LGBT ở Nga phải ...