WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Phim ngắn về người đồng tính gây xúc động mạnh

Phim ngắn về người đồng tính gây xúc động mạnh
- Lối nào cho yêu thương vốn là một phim ngắn tuyên truyền cách thức phòng chống, điều trị và kiểm soát HIV/AIDS nhắm vào đối tượng chính là ...