WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Người nhiễm HIV có thể tham gia Bảo hiểm Y tế bằng cách nào?

Người nhiễm HIV có thể tham gia Bảo hiểm Y tế bằng cách nào?
- Với người nhiễm HIV, nguy cơ ốm đau nhiều hơn người khác. ... người nhiễm HIV sẽ dễ dàng đến các cơ sở y tế này để khám và điều trị HIV/AIDS.