WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Nghệ sĩ Việt ủng hộ phim ngắn truyền thông về HIV

Nghệ sĩ Việt ủng hộ phim ngắn truyền thông về HIV
- Đạo diễn Ngọc Tưởng chia sẻ trong buổi ra mắt rằng chính bản thân cũng đã phải dành nhiều thời gian tìm hiểu, trao dồi kiến thức về HIV/AIDS khi ...