WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Ngày Phụ nữ Việt Nam, đừng quên những người phụ nữ này!

Ngày Phụ nữ Việt Nam, đừng quên những người phụ nữ này!
- Tại Việt Nam, trong hơn 5 năm trở lại đây, cộng đồng LGBT đã và đang nhận được cái nhìn tích cực hơn từ xã hội. Nhiều hoạt động của cộng đồng ...