WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Mỗi ngày 2 quả chuối này bạn sẽ chẳng ngờ cơ thể mình lại thay đổi như thế

Mỗi ngày 2 quả chuối này bạn sẽ chẳng ngờ cơ thể mình lại thay đổi như thế
- Nhiều người lại lầm tưởng rằng khi vỏ chuối đã có những vết đốm thì chuối đã quá chín và hỏng rồi vứt bỏ mà không biết rằng, chính những quả chuối có đốm đen mới chứa những lợi ích kinh ngạc. Ai cũng biết chuối trị táo bón nhưng chắc không ngờ chuối ...