WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Lạc giới" đâu phải chuyện khủng khiếp

Lạc giới" đâu phải chuyện khủng khiếp
- Tú Lơ Khơ giờ đã là một người nổi tiếng trong cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) nhưng trước khi công khai ...