WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indonesia: Bắt giữ cặp đồng tính nam vì đăng ảnh "nhạy cảm" lên Facebook

Indonesia: Bắt giữ cặp đồng tính nam vì đăng ảnh "nhạy cảm" lên Facebook
Cho đến nay, cộng đồng LGBT tại Indonesia vẫn chưa được nhìn nhận, nhiều ánh mắt miệt thị vẫn dành cho họ. Thậm chí, trên tryền hình, mạng xã ...