WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Hé lộ lý do đẩy anh trai Obama vào vòng tay Donald Trump

Hé lộ lý do đẩy anh trai Obama vào vòng tay Donald Trump
- Ông cũng phản đối việc mở rộng quyền của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) mà ông Obama ủng hộ và bày tỏ thất vọng ...