WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Ca sĩ 300 lần 'dao kéo' qua đời ở tuổi 57

Ca sĩ 300 lần 'dao kéo' qua đời ở tuổi 57
- Bàn về xu hướng tính dục của mình, Pete Burns từng tâm sự: “Người ta luôn tò mò tôi là người đồng tính, song tính hay chuyển giới. Tuy nhiên, hãy ...