WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Bí mật hãi hùng về thị trường hormone 'đen' cho người chuyển giới

Bí mật hãi hùng về thị trường hormone 'đen' cho người chuyển giới
Bị kỳ thị vì khác biệt khiến những người thuộc cộng đồng LGBT gặp rất nhiều khó khăn, nhưng điều đáng sợ nhất với họ có lẽ là hành trình tìm lại ...