WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Adam X-Factor tung MV đồng tính ủng hộ cộng đồng LGBT

Adam X-Factor tung MV đồng tính ủng hộ cộng đồng LGBT
- Ban đầu mình viết bài hát này dựa trên câu chuyện của Bill và Jessica (hai nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng LGBT) cũng như nỗi niềm bản thân khi ...