WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Adam X-Factor bất ngờ tung sản phẩm ủng hộ người đồng tính

Adam X-Factor bất ngờ tung sản phẩm ủng hộ người đồng tính
- Cuối cùng tất cả 4 nhân vật vô tình đến với buổi hòa nhạc của cộng đồng người đồng tính luyến ái, chuyển giới và đã được mặt đối mặt cùng nhau để ...