WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Adam Lâm mời cha đóng MV ủng hộ cộng đồng LGBT

Adam Lâm mời cha đóng MV ủng hộ cộng đồng LGBT
- Ca khúc được sáng tác bởi chính Adam Lâm với nội dung khuyến khích, cổ vũ người trẻ, đặc biệt là cộng đồng LGBT tự tin, thoải mái sống với đúng ...